Tisk

Postupy pro administraci portálu Venkovská tržnice

Zaměření: Nadregionální
Typ: jiná
Obec:
Region:

verze 0.2, 8.3.2013, S. Sojka

 

Tento dokument je určen administrátorům webu Venkovská tržnice. Nepopisuje podrobně ovládání jednotlivých funkcí administrace, ale posloupnost jednotlivých kroků při akcích, které na portálu administrátoři spravují. V případě nesrovnalostí nebo potřeby doplnění se obracejte na ing. Stanislava Sojku, mail seal@seal.cz.

 1.       Přihlašování a přístup do administrace

Uživatelé, kteří získali administrátorská oprávnění k portálu, je mohou využívat po přihlášení do systému, a to ve dvou režimech:

a)      přímo ve stránkách se vám po přihlášení objeví další funkce - např. přidání nové aktuality, editace/mazání  vložených aktualit a pod.

b)      přes odkaz v černé správcovské liště můžete vstoupit do administrace systému, kde máte dostupné funkce v závislosti na rozsahu vašich oprávnění - např. schvalování nových uživatelů, potvrzování záznamů v katalogu a v e-shopu a podobně. Z administrace je rovněž přístup ke statistikám (jak regionálním, tak statistikám webu) a k Helpdesku technické podpory.

Ostatní uživatelé (v rolích editorů aktualit, zpráv, správců e-shopů atd.) mají přístup k vybraným funkcím buď ze stránek, nebo ze správcovské lišty (např. nahlížení do statistik).

 

 2.       Katalog

2.1   Registrace do katalogu

 • uživatel vyplní formulář Přidat subjekt
 • pokud není registrován, zároveň se tím registruje
 • dostane mail s potvrzením registrace subjektu
 • administrátor příslušného regionu dostane mail s informací o novém subjektu
 • přihlásí se svým jménem a heslem a vstoupí do administrace
 • vstoupí do administrace katalogu, vybere subjekty ve stavu Neaktivní
 • klikne na Edit v příslušném řádku, v detailu zkontroluje údaje a pokud jsou ok, změní status na Aktivní
 • uživatel dostane mail s informací o potvrzení registrace
 • teprve teď je záznam vidět v katalogu.

 

2.2   Neschválení registrace do katalogu

 • ponechat subjekt ve stavu Neaktivní
 • kontaktovat toho, kdo záznam založil, aby ho upravil/doplnil

(neposílá se žádný automatický mail)

 

 3.       E-shop

3.1   Založení e-shopu

 • uživatel, který je již registrován, se přihlásí k portálu svým jménem a heslem a klikne na volbu Založit e-shop (v e-shopu nebo v detailu subjektu)
 • neregistrovaný, i když klikne na "založit e-shop", je nucen napřed vyplnit údaje do katalogu
 • vyplní informace o e-shopu
 • dostane mail s potvrzením registrace e-shopu
 • může zadávat zboží, ale e-shop se neukáže návštěvníkům
 • administrátor příslušného regionu dostane mail s informací o novém e-shopu
 • přihlásí se svým jménem a heslem a vstoupí do administrace
 • vstoupí do administrace e-shopu, vybere e-shopy ve stavu Neaktivní
 • v detailu zkontroluje údaje a pokud jsou ok, klikne na Aktivovat
 • uživatel dostane mail s informací o aktivaci e-shopu
 • teprve teď je e-shop vidět.

 

3.2   Neschválení nového e-shopu

 • administrátor v administraci v detailu e-shopu popíše zdůvodnění zamítnutí a klikne na Zamítnout aktivaci
 • uživatel dostane mail se zdůvodněním

 

3.3   Pozastavení e-shopu (určeno pro případy, kdy se na e-shopu objeví nevhodné zboží nebo si návštěvníci stěžují na nesolidnost prodejce)

 • administrátor v administraci v detailu e-shopu popíše zdůvodnění a klikne na Deaktivovat
 • e-shop přestane být vidět, ale jeho data jsou stále v databázi
 • uživatel (prodejce) dostane mail s informací o deaktivaci a se zdůvodněním, může reagovat a odstranit problémy s e-shopem

 

3.4   Zrušení e-shopu (určeno pro dlouho neaktivní e-shopy)

 • administrátor v administraci v detailu e-shopu popíše zdůvodnění a klikne na Zrušit obchod
 • záznam o e-shopu se označí jako zrušený, už se neukazuje ani v administraci
 • uživatel (prodejce) dostane mail s informací o zrušení.

 

3.5   Kategorie e-shopu

 • Jen superadministrátor má možnost v administraci přidávat a editovat kategorie e-shopu
 • může nastavovat jejich názvy, obrázky a pořadí
 • kategorii jde smazat pouze v případě, že k ní nejsou přiřazeny žádné položky

 

3.6   Top položky

 • Aby se položka z e-shopu objevila jako Top položka v horní části levého sloupce, je třeba jí takto nastavit v administraci e-shopu. Tuto volbu mají k dispozici jen administrátoři regionů a superadministrátor.
 • Vstoupí do administrace, vyhledají příslušný e-shop, kliknou na jeho detail.
 • kliknou na záložku "Zboží"
 • u zboží, které má být Top, zaškrtnou tuto volbu.
 • Nastavení funguje zvlášť pro každý region.
 • Superadministrátor má navíc možnost zaškrtávat volbu Top pro titulní stranu.

 4.       Kalendář akcí

4.1   Nová akce

 • uživatel (i neregistrovaný) vloží akci
 • akce je rovnou zveřejněna
 • administrátor příslušného regionu dostane informační mail s popisem akce
 • pokud se mu nezdá, vstoupí do administrace, najde akci a klikne na odkaz Deaktivovat
 • může jí i jen upravit a nechat zveřejněnou
 • uživatel dostane mail s vyrozuměním

 

4.2   Pozastavená akce

 • uživatel může pozastavenou akci upravit (pomocí odkazu v mailu a jednorázového hesla) a požádat o nové schválení (mailem)
 • administrátor může opravenou akci schválit - v administraci vybere zamítnuté akce a u vybrané klikne na odkaz Schválit

 5.       Aktuality

5.1   Nová aktualita

 • aktuality mohou vkládat jen registrovaní uživatelé, kterým byla přidělena role Editor aktualit
 • uživatel se přihlásí k portálu
 • vstoupí do aktualit (volbou v horním menu) a do příslušného regionu (volbou v levém menu)
 • oproti nepřihlášenému uživateli má k dispozici volby Nový článek (v záhlaví prostředního sloupce) a Editovat (u jednotlivých aktualit)
 • kliknutím na odkaz Nový článek se do nového okna otevře dialog, v němž je možné naplnit obsah článku a nadefinovat jeho vlastnosti. Podrobnější popis jednotlivých funkcí je v samostatné kapitole této nápovědy
 • vše se uloží kliknutím na tlačítko "Uložit a ukončit editaci"
 • administrátor nedostává žádné vyrozumění

 

5.2   Editace aktuality

 • uživatel se přihlásí k portálu
 • vstoupí do aktualit (volbou v horním menu) a do příslušného regionu (volbou v levém menu)
 • vyhledá aktualitu, kterou chce upravit (kterou předtím založil)
 • kliknutím na odkaz Editovat vpravo vedle nadpisu aktuality se mu do nového okna otevře dialog, v němž je možné upravit obsah článku a redefinovat jeho vlastnosti
 • vše se uloží kliknutím na tlačítko "Uložit a ukončit editaci"
 • administrátor nedostává žádné vyrozumění

 

5.3   Smazání aktuality

 • uživatel se přihlásí k portálu
 • vstoupí do aktualit (volbou v horním menu) a do příslušného regionu (volbou v levém menu)
 • vyhledá aktualitu, kterou chce smazat (kterou předtím založil)
 • kliknutím na odkaz Smazat vpravo vedle nadpisu aktuality se mu do nového okna otevře dialog, v němž musí smazání potvrdit.
 • administrátor nedostává žádné vyrozumění

 6.       Bazar - inzerce

6.1   Nový inzerát

 • Uživatel (i neregistrovaný) vloží nový inzerát
 • mailem dostane potvrzení o zadání inzerátu, přes odkaz v mailu ho může zrušit
 • inzerát je hned zveřejněn
 • administrátor příslušného regionu dostane mail s informací o novém inzerátu
 • může ho v administraci dohledat a pozastavit, přitom i vyplňuje důvody
 • uživatel dostane mail s vyrozuměním a s popisem důvodů pozastavení

 

6.2   Pozastavený inzerát

 • uživatel může pozastavený inzerát upravit (pomocí odkazu v mailu a jednorázového hesla) a požádat o nové schválení (mailem)
 • administrátor může opravený inzerát aktivovat  - najde ho v administraci, vstoupí do detailu a  klikne na tlačítko Aktivovat

 

6.3   Správa kategorií

 • Jen superadministrátor má možnost v administraci přidávat a editovat kategorie
 • v editaci může pouze měnit nastavovat jejich názvy
 • kategorii jde smazat pouze v případě, že k ní nejsou přiřazeny žádné položky

 7.       Definice území regionů

7.1   Seznam regionů

 • jen superadministrátor má možnost přidávat nové regiony
 • v administraci vybere volbu Území a mapy, pod ní Přehled regionů
 • může založit nový region, editovat stávající, editovat jejich územní vymezení i jednotlivé obce

 

7.2   Editace údajů regionu

 • administrátor regionu má možnost editovat údaje svého regionu, jeho územní vymezení a detaily jednotlivých obcí
 • v administraci vybere volbu Území a mapy, pod ní Přehled regionů, vidí ale jen svůj region
 • kliknutím na odkaz ve sloupečku Editovat region může upravit základní údaje o regionu (opatrně na editaci položek, které mají vliv na zobrazení v menu - url adresa na stránkách, etapa projektu, pořadí regionu)
 • kliknutím na volbu ve sloupečku Editovat členské obce se dostane do dialogu, v němž může přidávat a odebírat členské obce:
  • odebírat zaškrtnutím v levém sloupečku a kliknutím na tlačítko Odebrat
  • přidávat výběrem okresu v záhlaví pravého sloupečku, zaškrtnutím obcí  (ty, které už jsou v některém z regionů, nelze vybrat!) a kliknutím na tlačítko Přidat.
  • Pozor na obce shodného názvu v různých okresech!
 • po dokončení editace je nezbytné zkontrolovat výsledek zobrazením mapy regionu v uživatelské části stránek. Pokud některá obec "ujíždí" mimo území regionu, zřejmě nebyla vybrána správně.

 

7.3   Editace údajů obcí

 • administrátor regionu vstoupí do administrace, vybere volbu Území a mapy, pod ní přehled obcí
 • vidí seznam obcí svého regionu (superadministrátor musí nejprve vybrat region)
 • kliknutím na odkaz Edit v pravém sloupečku vstoupí do editace obce
 • může měnit identifikační a adresní údaje
 • v tabulce Územní statistiky může měnit i údaje získané pro všechny obce z ČSÚ - pozor, tato akce má přímý vliv na data, z nichž se počítají regionální statistiky!

 8.       Administrace redakčního systému (správa rubrik, správa souborů a obrázků)

 

8.1   Správa rubrik

 • administrátor regionu nebo superadministrátor v administraci vybere volbu Publikační systém, pod ním Rubriky
 • zobrazí se mu seznam dostupných rubrik (pro region nebo všech)
 • má možnost přidat novou rubriku nebo editovat stávající

 

8.2   Správa souborů

 • všechny soubory, které jsou přílohami článků (aktualit), je možné prohledávat v administraci pod volbou Publikační systém -> Soubory
 • je možné zobrazit jen soubory z určitého regionu
 • je možné je ukládat do složek (umístění ve složce nemá vliv na zobrazení u článku)
 • je možné editovat jejich popis a příslušnost k regionu
 • všichni administrátoři (regionální i superadmin) mají přístup ke všem souborům

 

8.3   Správa obrázků

 • všechny obrázky, které jsou použity v článcích (aktualitách), je možné prohledávat v administraci pod volbou Publikační systém -> Obrázky
 • je možné zobrazit jen obrázky z určitého regionu
 • je možné je ukládat do složek (umístění ve složce nemá vliv na zobrazení u článku)
 • je možné editovat jejich popis a příslušnost k regionu
 • všichni administrátoři (regionální i superadmin) mají přístup ke všem obrázkům

 9.       Správa uživatelů

9.1   Registrace nového uživatele

 • uživatel klikne na odkaz Registrace na návštěvnických stránkách v levém sloupci
 • vyplní svoje údaje a odešle
 • dostane potvrzující mail
 • žádný administrátor není vyrozuměn - pokud má být uživateli přidělena nějaká role, musí se domluvit

 

9.2   Jiné způsoby registrace uživatelů

 • uživatel se automaticky zaregistruje také v případě, když vyplní záznam o subujektu do katalogu

 

9.3   Přidělování rolí

 • administrátor (regionální nebo superadministrátor) vstoupí do administrace, tam klikne na volbu Uživatelé
 • najde příslušného uživatele (zadá jeho jméno, nebo seřadí od nejnovějších)
 • klikne na příslušném řádku na odkaz Edit
 • zkontroluje údaje uživatele (jméno, e-mail)
 • přidá potřebné role v dialogu v pravé části (zadává se vždy role + region, pak kliknout na Přidat)
 • seznam rolí se ukazuje v přehledu vpravo dole
 • pokud jde o nového univerzálního administrátora pro MAS, lze přidat všechny role v MAS najednou pomocí volby v druhém rámečku
 • uživatel obdrží automaticky generovaný mail s informací o přidělení nové role.

 10.   Statistiky webu

Statistiky webu jsou dostupné uživatelům v roli "Náhled do statistik". Jsou dostupné pouze přes administraci.

 • uživatel ve vstupním dialogu vybere území, ukazatele, které ho zajímají, způsob interpretace (absolutní hodnoty nebo přepočtené na 10 tis. obyvatel) a období
 • po kliknutí na tlačítko Zobrazit se začnou generovat statistiky v tabulkové formě
 • výstupy je možné exportovat do formátu XLS

 11.   Newsletter

 • Návštěvník stránek se registruje k odběru newsletteru, pro potvrzení této akce dostane informační mail
 • administrátoři nejsou o nových odběratelích informováni
 • newsletter se generuje automaticky při určitých událostech na portálu - zveřejnění nové akce, aktuality, přidání nového subjektu do katalogu, přidání nového inzerátu - a rozesílá těm odběratelům, kteří si tento typ informace vyžádali.
 • pokud už uživatel nechce newsletter odebírat nebo chce změnit rozsah doručování, měl by jeho odběr upravit resp. zrušit přes odkaz, který dostává v každém e-mailu
 • administrátoři mohou tyto změny suplovat (pokud si to uživatel vyžádá) - v administraci vyberou volbu Newsletter, vyhledají uživatele a mohou změnit rozsahu odebíraných informací nebo úplně zrušit odběr. Mohou také změnit e-mail, na který se newsletter doručuje.

 12.   Vstup do Helpdesku

Z titulní stránky administrace je možné přejít do Helpdesku spol. SEAL, s.r.o., která je dodavatelem aplikace a zajišťuje provoz serveru. Helpdesk je jednoduchá aplikace sloužící k hlášení chyb, problémů nebo požadavků na úpravy aplikací. Pro vstup do Helpdesku je nutné mít přiděleno uživatelské jméno a heslo (mají všichni administrátoři regionů). Postup práce s Helpdeskem je popsán v samostatném návodu dostupném v Helpdesku.

 13.   Editace článku - podrobnější popis

Editace článku má šest záložek - Nastavení, Rubriky, Text, Soubory, Fotogalerie a Mapa.V každé z nich je možné vkládat určitý typ informací nebo upravovat určité nastavení. Všechny změny se pak uloží najednou kliknutím na tlačítko "Uložit a ukončit editaci" na libovolné záložce.

13.1           Nastavení

Obsahuje základní nastavení článku:

Zaměření - vybere se Regionální/Nadregionální (určuje, jestli se aktualita objeví jen na stránce regionu, nebo i na titulní stránce portálu, zaměření se ukazuje i v záhlaví detailu článku)

Typ - z menu se vybere typ, podle kterého se následně dají články filtrovat. Typ se ukazuje i v záhlaví detailu článku.

Region - výběr regionu, ke kterému se článek vztahuje (pokud jde o společný pro celý portál, nechá se nevyplněno). Region se ukazuje i v záhlaví detailu článku.

Obec - po výběru regionu lze vybrat obec v rámci tohoto regionu. Obec se ukazuje v záhlaví detailu článku.

Zveřejnit od - umožňuje vytvořit článek, který začne být vidět na stránkách až v určenou dobu. Pokud se nevyplní, je zveřejněn hned.

Zveřejnit do - umožňuje nastavit, aby článek přestal být po určeném termínu vidět na webu. Pokud se nevyplní, bude článek zveřejněn trvale.

Nadpis - nadpis, který se zobrazuje v seznamu článků a v záhlaví detailu článku. Musí být vyplněn.

URL článku - adresa stránky s článkem. Pokud je zaškrtnuta volba "Automaticky podle titulku", generuje se z nadpisu. Můžete jí ale změnit (ale pozor, může obsahovat jen písmena bez diakritiky, číslice a pomlčky).

Perex - krátký popisek článku, který se zobrazuje v seznamu článků. Text je možné formátovat pomocí nástrojů v liště nebo vložit formátovaný.

Obrázek perexu - obrázek, který se zobrazí vedle perexu v seznamu článků a a vedle záhlaví detailu článku.

Zdroj informace -zobrazuje se ve spodní části detailu článku.

Youtube video - do tohoto pole lze vložit odkaz na video umístěné na serveru Youtube.com. Odkaz se vkládá ve tvaru http://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxxxxx (zkopírovaný adresní řádek) nebo http://youtu.be/xxxxxxxxxx (tuto adresu získáte z Youtube kliknutím na tlačítko Sdílet). Video se zobrazí pod textem článku.

Odeslat odběratelům - volba pro rozesílání newsletteru. Defaultně je zaškrtnuto, tzn. po zveřejnění článku se rozešle mail všem přihlášeným odběratelům (v daném regionu a rubrice). Pokud nechcete, aby se newsletter rozesílal, toto volbu odškrtněte.

 

13.2           Rubriky

V nastavení rubrik je možné určit, kde všude bude příslušný článek vidět a jaké má být kde jeho pořadí. Článek je defaultně zařazen v jedné rubrice (v té, na které jste kliknuli na volbu Nový článek). Toto nastavení je možné změnit.

Dále je možné nastavit, aby se tentýž článek zobrazoval i v dalších rubrikách (např. článek z určité rubriky bude vidět i v aktualitách).

Pro primární (hlavní) rubriku i sekundární (vedlejší) rubriky je možné nastavit pořadí článku. Pořadí funguje pouze když mají pořadí nastaveno všechny články v dané rubrice (jinak mají pořadí = 0). Pokud není určeno pořadí nebo je více článků se stejným pořadím, zobrazují se podle data založení od novějších ke starším.

 

13.3           Text

Záložka Text obsahuje vizuální editor s ovládáním podobným jako má např. MS-Word. Ovládací prvky jsou umístěny na liště. Text je možné vpisovat nebo vložit přes schránku (Ctrl-C/Ctrl-V).

 

13.4           Soubory

V záložce Soubory je možné přikládat k článku soubory jako přílohy. Může jít o dokumenty ve tvaru doc, PDF, archivy typu ZIP, RAR a další. Maximální velikost přikládaného souboru je dána nastavením serveru a aktuálně činí 8 MB. Přiložené soubory se zobrazí v dolní části článku pod textem.

Kliknutím na volbu "Přiložit soubor" se otevře správa souborů, ze které je možné vybrat některý již uploadovaný soubor, nebo volbou Nový soubor nahrát nový z disku vašeho počítače. Soubor je třeba popsat a také je vhodné určit region, ke kterému patří - to usnadní orientaci všech administrátorů ve správě souborů.

 

13.5           Fotogalerie

V záložce Fotogalerie je možné přikládat k článku větší množství fotografií, které se pak zobrazí jako fotogalerie pod článkem s možností listování, zvětšování atd. Pokud chcete do článku vložit jen jednu nebo dvě ilustrační fotografie, využijte spíše funkci v rámci vizuálního editoru, pomocí které je možné fotografii umístit přímo do textu.

Kliknutím na volbu Vložit obrázek se otevře správa obrázků, ze které je možné vybírat již uploadované obrázky, nebo volbou Nový obrázek nahrát nový z disku vašeho počítače. je také možné využít funkci pro hromadný upload obrázků. Obrázky je třeba popsat a také je vhodné určit region, ke kterému patří - to usnadní orientaci všech administrátorů ve správě obrázků.

 

13.6           Mapa

Na záložce Mapa je možné nastavit polohu místa, o kterém se v článku píše. Mapa s polohou se pak zobrazí pod článkem. Polohu určíte tak, že kliknete do mapy (tu předtím můžete posouvat, zvětšovat atd.).

 

Newsletter
Kalendář akcí