Registrace do katalogu - návod

Vložení informací o podnikatelském nebo neziskovém subjektu do katalogu Venkovské tržnice je otevřené pro všechny subjekty působící na území některé z 12 místních akčních skupin - partnery projektů (jejich územní vymezení najdete na mapě - odkaz). Katalog je určen pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a neziskové organizace všech forem (o.s., o.p.s. atd.). Pokud jen nabízíte výpomoc nebo jednorázovou činnost, použijte bazar (odkaz). Vložení záznamu je bezplatné, ale podléhá schválení administrátora a vyžaduje splnění určitých podmínek popsaných níže. Věnujte prosím pozornost tomuto návodu, s jehož pomocí vstupní formulář snadno vyplníte.

Informace o subjektu může vkládat každý návštěvník www stránek bez zvláštních přístupových práv, založením záznamu se ale stává registrovaným uživatelem webu Venkovská tržnice. Upravovat své údaje pak může už jen s pomocí uživatelského jména a hesla, které obdrží e-mailem po úspěšném založení záznamu. Zároveň s registrací se přihlašuje k odběru elektronického newsletteru Venkovské tržnice v rozsahu dle vlastního výběru. Z odběru newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit.

Uložením registračního formuláře uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel katalogu (kdo to je?) podle zákona č.101/2000 Sb. zpracovával a evidoval jeho osobní údaje v Katalogu podnikatelů a neziskových organizací pro potřeby realizace projektu Venkovská tržnice.

Do katalogu je možno vkládat pouze pravdivé informace, což uživatel stvrzuje čestným prohlášením (zaškrtnutím v závěru formuláře). Uživatel zodpovídá za to, že v případě změn své údaje upraví nebo zneplatní.

Postup vkládání:

 • U volby Subjekt vyberte typ subjektu - podnikatel nebo nezisková organizace. V závislosti na tom se i nastaví volby pro oblast činnosti.
 • Do pole IČ vyplňte identifikační číslo organizace. Pokud zadáte platné IČ, bude vyhledáno v registru ARES a další pole se automaticky doplní z údajů registru.
 • Do pole Název subjektu zadejte název (u fyzických osob jméno a předmět podnkání). Nepište proloženě ani celý název velkými písmeny.
 • Do pole Kontaktní osoba vyplňte jméno a příjmení.
 • U volby regionu vyberte jednu ze seznamu místních akčních skupin, na jejímž území se nachází sídlo subjektu. Vaší orientaci pomůže mapa.
 • Po výběru regionu se změní seznam obcí u další volby a zobrazí se jen obce z vybraného regionu. Vyberte právě jednu obec.
 • Do pole Ulice a č.p. vyplňte ulici (nebo, pokud v obci není uliční systém, název místní části) a číslo domu (popisné, orientační nebo evidenční).
 • Do pole PSČ vyplňte platné poštovní směrovací číslo.
 • Do pole E-mail vyplňte platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu budou zaslány přístupové údaje pro budoucí editaci záznamu o subjektu.
 • Do pole WWW vyplňte adresu Vaší webové prezentace, pokud jí máte (pole není povinné).
 • Do pole Telefonní spojení vyplňte telefonní číslo (čísla), ve tvaru 123 456 789 (bez předčíslí země). Pole není povinné.
 • Do pole Mobil vyplňte telefonní číslo na mobilní telefon, ve tvaru 789 456 123 (bez předčíslí země). Pole není povinné.
 • Do pole Fax vyplňte telefonní číslo, kde můžete přijímat faxy, ve tvaru 123 456 789 (bez předčíslí země). Pole není povinné.
 • Zaškrtnutím vyznačte, zda jste plátcem DPH (prázdné pole = ne, zaškrtnuté pole = ano).
 • U volby oblast činnosti vyberte nejméně jeden obor. Chcete-li vybrat oborů více, stiskněte klávesu Ctrl a klikejte myší na další obory. V případě podnikatelských subjektů se podle výběru nabídnou v dalším menu podrobnější rozlišení pro vybrané obory. také z nich je možné vybrat více oblastí pomocí klávesy Ctrl + klikání myši.
 • Pole Klíčová slova je určeno pro zadání výrazů, podle kterých bude možné záznam vyhledat. Zadávejte jedno- nebo dvouslovné výrazy oddělené čárkou nebo středníkem. Vyplnění pole není povinné.
 • Do pole Charakteristika subjektu vložte textový popis Vaší činnosti. Text je možné vložit i zkopírováním např. z Wordu. Maximální délka textu je xx znaků. Vyplnění pole není povinné.
 • Do pole Popis produktu můžete vložit textový popis Vašeho hlavního produktu. Text je možné vložit i zkopírováním např. z Wordu. Maximální délka textu je xx znaků. Vyplnění pole není povinné.
 • Do pole Odkaz na Youtube video můžete vložit URL videa z Youtube, které informuje o subjektu nebo produktech. Odkaz by měl být ve tvaru http://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx nebo http://youtu.be/xxxxxxxxxx.
 • V mapě, která se zobrazuje v dolní části formuláře, se automaticky zobrazí obec vybraná v předchozích volbách. Mapa už ale nemůže automaticky zohlednit zadanou adresu. Proto, pokud chcete zobrazovat přesnou polohu Vašeho sídla, klikněte do mapy na místo, kde chcete, aby se zobrazovala ikonka polohy. Mapu je možno si přiblížit (táhlem nebo tlačítkem [+] v levé části) nebo změnit na leteckou (tlačítko "Satelitní" vpravo nahoře).
 • K záznamu o subjektu je možné přiložit i jeden nebo více obrázků a jeden soubor ke stažení. Obrázky a soubory vybírejte po kliknutí na tlačítko Procházet. Obrázky mohou být ve formátech jpg, gif nebo png. Soubory ke stažení by měly být ve formátech doc, xls, ppt nebo pdf.
 • Po vyplnění všech položek formuláře (včetně zaškrtnutí souhlasu se zpracováním údajů a prohlášení o pravdivosti) klikněte na tlačítko Zaregistrovat subjekt. Aplikace nejprve provede formální kontrolu všech údajů. V případě, že jsou vyplněny správně, zobrazí se potvrzující hláška. Záznam se ale v katalogu neobjeví okamžitě, nejprve jej musí schválit administrátor. To by mělo být provedeno do tří (?) pracovních dnů. O výsledku procesu schvalování budete informováni e-mailem. E-mailem Vám rovněž dorazí údaje potřebné pro budoucí editaci záznamu - odkaz na editační formulář, uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje pečlivě uschovejte. Je rovněž možné si je vyžádat použitím funkce "Zapomenuté heslo" v dialogu přihlášení.
Newsletter
Kalendář akcí